Informacje kontaktowe

Krajowy Związek Hodowców Szynszyli z siedzibą w Myślenicach (KZHS),

ul. Kazimierza Wielkiego 53c, 32-400 Myślenice.

E – mail: biuro@kzhs.pl

Tel. 603 052 035

NIP 681 16 32 033

 

Konto bankowe:

Bank PEKAO SA o/ Myślenice

85 1240 5051 1111 0000 5241 7599

 

 

Krajowy Związek Hodowców Szynszyli (KZHS) z siedzibą w Myślenicach wita na swojej stronie internetowej. KZHS jest organizacją branżową rolników, która zrzesza hodowców
z wszystkich rejonów Polski i z zagranicy. Działa od 1995 roku.

 Krajowy Związek Hodowców Szynszyli (KZHS) jest członkiem założycielem Polskiej Federacji Związków Hodowców Szynszyli, członkiem Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, współdziałamy z polskimi wyższymi uczelniami rolniczymi i z Instytutem Zootechniki PIB w Krakowie. Współpracuje dla dobra hodowców z Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych , Czeskim Związkiem Hodowców Drobnego Inwentarza i z Canchilla Industri Council.

 Członkostwo w KZHS, to przynależność do największego i najbardziej prężnego związku hodowców szynszyli. Tutaj hodowcy i sympatycy mogą nawiązać kontakty, wymienić doświadczenia. Tutaj specjaliści z zakresu żywienia, genetyki i weterynarii idą z pomocą hodowcom. Każdy członek Związku otrzymuje legitymację członkowską, która upoważnia go do bezpłatnego uczestnictwa w Seminariach, Wystawach, otrzyma również zaświadczenia i certyfikaty z odbytych szkoleń.

Krajowy Związek Hodowców Szynszyli (KZHS) na swych stronach zamieszcza dla Państwa najważniejsze informacje o celach związku, formach ich realizacji, strukturze związku, prawach i obowiązkach członka KZHS. Umieszcza tu również informacje o seminariach, wystawach, spotkaniach, które organizujemy. Informujemy o możliwości zaopatrzenia się w dostępną literaturę, Zeszyty Hodowlane i filmy DVD.Informacje
Zapraszamy do zakładki "Informator" w której znajdą Państwo informacje na temat naszego czasopisma.
Zobacz w galerii:
Wiosenne Seminarium i XXX Wystawa Szynszyli 13-04.2013