Władze związku

Zarząd związku:

Prezes Zarządu

Adam Borkowski
hodowca – Śląsk


Wiceprezes Zarządu

Bożena Rusinowska

hodowca –  Mazowsze

 


 

Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Michalik
hodowca – Małopolska

Skarbnik

Dorota Majoch – Praszczyk
hodowca –  Śląsk

 

Sekretarz
Stanisław Łapiński
pracownik naukowy UR w Krakowie –  Małopolska


 

 

 


Członek
Marek Nowak
hodowca - Małopolska

 

 

 

Członek
Grzegorz Orkisz
hodowca  –  Małopolska


Komisja rewizyjna:

Przewodniczący
Andrzej Krzemiński
hodowca –  Małopolska